Tag Archives: Mùa Dâu Tây Đà Lạt

Mùa dâu tây đà lạt vào tháng mấy tại Đà Lạt? Mùa Dâu tây Đà Lạt thường bắt đầu từ tháng 11 đến đầu tháng 5 năm sau. Vào thời điểm đầu tháng 11 trở đi thì do dâu mới đầu mùa nên giá cả vẫn còn khá cao, do ảnh hưởng của mùa mưa nên […]